На проведеното на 23.01.2014 г. Общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи беше избрано ръководство на Асоциацията:
Управителен съвет:

  1. г-жа Радка Стаменова - председател
  2. г-жа Олга Сандова – заместник-председател
  3. г-жа Тошка Янева
  4. г-жа Калина Камбанова
  5. г-жа Павлина Николова

 

Контролен съвет:
1. г-жа Марияна Йорданова
2. г-жа Ани Чакърова.

Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи