Българска асоциация на жените - предприемачи (БАЖП)

гр. София 1799

ж.к. Младост 2, до бл. 227

тел. + 359 2 887 37 08

e-mail: bawe@mail.bg

за контакти: г-жа Радка Стаменова, председател на БАЖП

Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи