17 април 2014 г. – среща със зам.-министър А. Янева в Министерството на икономиката и енергетиката за обсъждане на концепция за създаване на „Национална мрежа за насърчаване и подпомагане на женското предприемачество”
  4-5 април 2014 г. - Първото търговско изложение на женското предприемачество за Южна Европа, Дубровник, РХърватска
  повече снимки 1,2,3,4,5,6
  15-16 ноември 2013 г. -  ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (НАСЪРЧАВАНЕ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕMАЧЕСТВО) и 8. BPW ДАНЮБ НЕТ
  повече снимки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  28 март 2013 г. – среща на управителните съвети на БТПП и на БАЖП и BPW – София на тема: Административните процедури и проблемите на жените предприемачи и мениджъри.
  15.06.2012 г.  Семинар "Напредъкът на България в развитието на конкурентноспособни клъстери". Организатор на семинара е Българска асоциация на жените предприемачи, ИАНМСП, БТПП  и Министерство на икономиката и туризма.
  30 март 2012, кръгла маса на тема "Равенство в заплащането между мъжете и жените" организирана от БАЖП, BPW - Sofia и БТПП.
  16 март 2012 г. Национална кръгла маса на тема „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда” - хотел „Радисън”, София
  2-3 декември 2011 г.  ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, Шератон София хотел Балкан, София повече снимки
  22 ноември 2011, Втора среща на Асоциациите на балканските търговско-промишлени палати -  ABC WEC, София
  22.11.2011 – Кръгла маса “Равни възможности на пазара на труда”, Шератон Хотел Балкан - Информационен ден за мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общности и хората с различно вероизповедание и др.
Международен форум на женското предприемачество на 3 и 4 декември 2010 г. в Шератон София хотел Балкан
повече снимки >>
  30 септември 2011 година, Истанбул. АСОЦИАЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ (АБТПП) СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ (СЖП)
Международна конференция за женското преприемачество - 5 юни 2010 г., Анкара
повече снимки >>
Участие в международна конференция, Атина, Гърция
13-14 декември, 2008 г. повече снимки >>
Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи