Pitching event по проект SEEWBAN

Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП) проведе на 6.12.2018 г. „пичинг“ събитие по проекта SEEWBAN (Изграждане на мрежа от жени „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа), в който участва заедно с БТПП и партньори от 6 европейски страни.
На „пичинг“ събитието, което се проведе от 15.00 до 17.00 ч. в зала А на БТПП, ул. „Искър“ № 9, София, жени-предприемачи представиха своите стартъпи и идеи за стартиране на собствен бизнес пред потенциални инвеститори.

 

СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ SEEWBAN В НИКОЗИЯ, КИПЪР - 27-28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Онлайн платформа ще обучава жени предприемачи и жени бизнес ангели

В ход е разработка на иновативна онлайн платформа за обучение на жени предприемачи и жени бизнес ангели в рамките на проект  SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“. Проектът има за цел да насърчи развитието на „мрежа от жени бизнес ангели“ в Югоизточна Европа и да стимулира инвестиции в женското предприемачество в региона.
Обучителната програма на онлайн платформата ще бъде съставена от няколко модула, предназначени за двете основни целеви групи: жени предприемачи и  жени бизнес ангели.
След обучението ще бъдат организирани двустранни срещи („pitching events“) между жените-предприемачи и жени бизнес-ангели. Планира се провеждането на три такива събития през 2018 г.
Желаещите да преминат онлайн обучението моля да изпратят имейл адреса, с който да бъдат регистрирани, за да получат достъп до платформата.
За повече информация относно предстоящото обучение, моля следете уебсайта на SEEWBAN (http://seewban.eu/) и се обръщайте към БАЖП на тел. 0878511607 (лице за контакт – Даниела Данчева).

 

Втора партньорска среща в Единбург по проекта S.E.E.W.B.A.N.

На 6-ти и 7-ми юли 2017 г. в Единбург се проведе втората работна среща на партньорите, участващи в 2-годишния проект S.E.E.W.B.A.N. – „Мрежа от жени бизнес ангели в Югоизточна Европа“.

Първа работна среща в Атина на партньорите по проекта S.E.E.W.B.A.N.

На 23-ти и 24-ти януари 2017 г. в Атина се проведе първата работна среща на партньорите, участващи в 2-годишния проект S.E.E.W.B.A.N. – „Мрежа от жени бизнес ангели в Югоизточна Европа“, финансиран от Европейската комисия, с водеща организация Федерацията на индустриите на Пелопонес и Западна Гърция.
Партньорите по проекта са Гръцката асоциация на жените предприемачи, Търговско-промишлената палата на Лимасол (Кипър), Cyprus Federation of Business and Professional Women (Кипър), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска асоциация на жените-предприемачи (БАЖП), Търговско-промишлената палата на Словения, , JÓL-LÉT Alapítvány (Унгария), Women’s Enterprise Scotland CIC (Шотландия) и APID Imprendorialita’ Donna (Италия).
На срещата участваха от страна на БТПП г-жа Наталия Дичева и г-жа Гергана Маркова, а БАЖП бе представена от председателя на организацията инж. Радка Стаменова – член на УС и ИС на БТПП, и г-жа Даниела Данчева.
Партньорите обсъдиха дейностите за реализация на основната цел на проекта: да се увеличи броя на жените бизнес ангели в Югоизточна Европа и да се улесни финансирането на жените-предприемачи от страна на бизнес ангели, като се фокусираха върху начините за привличане на жени бизнес ангели и на фирми, ръководени от жени, които желаят да разширят бизнеса си, както и дами, желаещи да стартират нов бизнес.

Един от основните акценти на срещата бе необходимостта от създаване на мрежа от бизнес ангели в Югоизточна Европа, където процентът на жените бизнес ангели е близък до 0% и съответно броят на жените-предприемачи, които получават този вид финансиране е също малък.

 

 • Глобален форум на жените лидери, София, 18 - 20 май 2016 г.

Глобалният форум на жените лидери събра в София над 70 изтъкнати дами от световния елит от четири континента. Конференцията бе под патронажа на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО
Участниците приеха Софийската декларация: „Жените лидери и равенството между половете” Правителствени глави, министри, евродепутати, водещи представители на международни организации, ръководители на научни центрове и университети, световно известни личности от политиката, бизнеса, науката  и медиите – това  е само част от впечатляващия списък с изтъкнати жени лидери, които взеха участие в Глобалния форум  на жените лидери, чийто домакин беше София. Събитието, организирано от Съвета на жените в бизнеса в България и ЮНЕСКО, се проведе от 18-ти до 20-ти май 2016 г. под патронажа на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО и официален кандидат на страната ни за ръководител на ООН, с медийното партньорство на Нова телевизия и сп. „Мениджър”. Това е първият международен форум на толкова високо равнище, посветен на  въпросите на жените лидери, на който България е домакин. Събитието беше открито на 18-ти май вечерта в Националната художествена галерия, в присъствието на Президента на България г-н Росен Плевнелиев, представители на правителството, министър-председателя на Бангладеш г-жа Шейх Хасина, която вдъхнови гостите с емоционалното си обръщение към тях.  Специално приветствие към гостите на събитието изпрати и председателят на Народното събрания на България г-жа Цецка Цачева. Представител на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и на Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП) на форума беше г-жа Радка Стаменова, член на Управителния съвет и Изпълнителния съвет на БТПП и председател на БАЖП. Целта на форумът беше да открои ролята на жените в съвременния обществен, социален и икономически  живот и да предложи стъпки за постигане на реална равнопоставеност на половете. За да обхване всички аспекти на темата, двудневната конферентна програмата на събитието бе разпределена в тематични панели, обхващащи мястото и ролята на жените в политиката, в бизнеса, в медиите, в образованието, науката и иновациите, по време на които водещи политици, икономически лидери, светила в науката и иновациите обсъждаха ползите за обществото от активното включване на жените и предоставянето на възможности за реализиране на потенциала им.

На заключителната сесия на Глобалния форум на жените лидери, София 2016., беше приета специална декларация, наречена Declaration of Sofia, посветена на насърчаване на равенството между половете във всеки един аспект от обществения, политическия и икономическия живот. Тя обобщава основните принципи, зад които ЮНЕСКО и Съветът на жените в бизнеса в България застават, а именно осигуряването на равни възможности за лична и професионална реализация на двата пола. Документът има за цел да потвърди ангажимента на участниците към насърчаване на лидерството сред жените и преодоляване на пречките пред тяхното професионално и личностно развитие. Декларацията беше връчена символично от г-жа Боряна Манолова, председател на Съвета на жените в бизнеса в България и главен изпълнителен директор на Siemens България, на кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова, на г-жа Ирина Бокова и на г-жа Амината Туре, бивш министър председател на Сенегал.
С Декларацията участниците във форума призовават правителствата, международните организации, гражданското общество и частния сектор да предприемат мерки за насърчаване на равното участие на жените в политиката и пазара на труда, за постигане на баланс между половете в правителствените органи и публичната администрация, в ръководствата на компаниите и други.

Отправя се и призив да се предприемат нужните законодателни и административни реформи за предоставяне на равни права и равен достъп на жените до икономическите ресурси, образователните и обучителни възможности, технологиите. Насърчава се и приемането на регулаторни механизми  с цел промотиране на балансирано представяне на жените в медиите.

Декларацията акцентира и върху образованието на жените като средство за тяхното професионално израстване и овластяване. Във връзка с това тя предвижда внедряването на системи за менторинг, обучения за лидерски умения, а също и осигуряване на достъп до научно, технологично, инженерно и математическо образование на младите момичета, както и система за развитието и задържането на жените в сфери, свързани с науката, технологиите и иновациите.

 

 • Общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи
 • На 27 април 2016 в БТПП се проведе открито заседание на Общото събрание на Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП). На събранието присъстваха както членуващите, така и кандидат-членове.

  Събранието беше председателствано от инж. Радка Стаменова, Председател на БАЖП, която представи целите и задачите на организацията, информира присъстващите за дейностите, инициирани и проведени от БАЖП, със съдействието на Българската търговско-промишлена палата и с участието на BPW – София, както и такива, в които БАЖП бе представена в чужбина. Също така присъстващите бяха запознати и с участието на БАЖП в различни комисии, форуми, където са обсъждани проблемите на женското предприемачество.

  В изказванията си присъстващите споделиха своите виждания за развитието на БАЖП, представиха проблемите пред жените предприемачи и възможностите за решаването им. Бяха обсъдени и предложения към политическите партии и организации, които те биха включили в програмите си и в предизборните си платформи. Представиха се и конкретни инициативи, които биха помогнали на Асоциацията да се бори още по-успешно в защита на жените предприемачи, за равнопоставеност на права, задължения, заплащане и др., като например изработване на програма за равнопоставеността, която да бъде представена в Столична община и в Националния съвет по равнопоставеност на половете; да се участва с проекти по европейски и национални програми за развитие на женското предприемачество. Обсъден бе и въпросът БАЖП да развива благотворителна дейност, свързана с обучение на младежи от социални домове, за да им се помогне при самостоятелния старт извън социалните заведения и др.

  Присъстващите бяха информирани за постъпилите заявления за приемане в БАЖП – като редовни или асоциирани членове, след което се гласува решение за приемането им. Фирмите и сдруженията на жени предприемачи, желаещи да членуват в БАЖП, направиха презентации на своите организации. Удовлетворяващо е, че кандидатстващите са от различни райони на страната – София, Благоевград, Видин, Кърджали, Луковит, Варна, Хасково, Ямбол и др.

   

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ „СИЛАТА НА ЖЕНИТЕ-ПРЕДПРИЕМАЧИ“ В ОДРИН

  На 13 и 14 април 2016 г. в Одрин се проведе международния форум „Силата на жените-предприемачи“, организиран от Съвета на жените-предприемачи в Одрин със съдействието на Одринската търговско-промишлена палата.
  Форумът бе открит от г-жа Елмаз Аслан – президент на Съвета на жените-предприемачи в Одрин. В своята презентация тя разказа за успешното развитие на женското предприемачество в Одрин, за трудностите, които срещат, но благодарение на подкрепата, получавана от Одринската търговско-промишлена палата, от кметството и от държавните институции, женското предприемачество се развива бързо и успешно.
  Приветствие към участниците във форума и похвали към ръководството на Съвета на жените-предприемачи в Одрин поднесоха председателят на Одринската търговско-промишлена палата г-н Реджеп Зипкинкурт, кметът на Одрин, представители на ръководството от Анкара на Съвета на жените-предприемачи на Турция. Специални поздравления и похвали за успешната работа получи г-жа Елмаз Аслан.
  Г-н Реджеп Зипкинкурт както и г-жа Елмаз Аслан в своите приветствия към участниците във форума изказаха благодарност на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), на Хасковската, на Ямболската и на Бургаската търговско-промишлени палати за ползотворното дългогодишно сътрудничество и успешен бизнес между двете страни и за добрата съвместна работа по проекти.
  Г-жа Радка Стаменова, председател на Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП) и член на Управителния съвет и Изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), поднесе приветствен адрес към присъстващите на форума от името на председателя на БТПП – г-н Цветан Симеонов и ръководството на БТПП и направи мултимедийна презентация за успешната дейност на БАЖП и съдействието, което българските жени-предприемачи са получавали от БТПП. Г-жа Стаменова представи предстоящите съвместни изяви на БАЖП и БТПП и покани присъстващите на Четвъртия международен форум на жените-предприемачи, който ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 г. в „София Хотел Балкан“, София.
  В българската делегация участваха жени-предприемачи от Ямбол, ръководени от г-н Стойчо Стойчев – председател на Ямболската ТПП и г-жа Татяна Балъкчиева – зам. председател на Палатата и председател на сдружение "Евроклуб ЖЕНА". Те разказаха за съвместната си дейност с Одринската търговско-промишлена палата и подариха картина на г-жа Елмаз Аслан.
  Делегацията на жените-предприемачи от Хасково бе ръководена от председателя на регионалната ТПП г-н Янчо Янев и г-жа Анушка Вальова-Колева – председател на сдружението на жените-предприемачи към Хасковската търговско-промишлена палата.
  Бургас бе представен от Клуба на жените в бизнеса към Бургаската  търговско-промишлена палата с председател Соня Георгиева, която също поднесе поздравления и подарък на г-жа Елмаз Аслан. При завършване на форума ръководствата на Одринската търговско-промишлена палата и на Съвета на жените-предприемачи в Одрин и българската делегация си пожелаха още по-успешен съвместен бизнес и реализиране на нови проекти.

Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи