Най-важните национални и международни конференции, конгреси, в които е представено българското женско предприемачество и дейностите на членовете на БАЖП и BPW – София са:

 • 4-5 април 2014 г. - Първото търговско изложение на женското предприемачество за Южна Европа „Жените” Дубровник, РХърватска,

Дубровник бе домакин на Първото търговско изложение на женското предприемачество за Южна Европа „Жените”, което се проведе в рамките на Годишната конференция на Глобалната мрежа на жени предприемачи (FCEM). В събитието взеха участие повече от 200 жени предприемачи и представители на дамски бизнес асоциации и камари от 9 страни, включени в този проект (Албания,  Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Сърбия и Турция), плюс представители от България. Изложението е част от регионалния проект „Женското предприемачество - двигател за създаването на работни места в Югоизточна Европа”, реализиран от GTF и финансиран от Шведската агенция за развитие (SIDA) с цел  насърчаване на най-добрите практики на политиката в женското предприемачество. България беше представена от инж. Радка Стаменова, Председател на УС на БАЖП и Президент на BPW-София, Станимира Хаджимитова от Фондация „Дженда Проджект” за България, Юлиана Минчева – вицепрезидент на Асоциация на жени предприемачи „Селена”.

  • 17 април 2014 г. – среща със зам.-министър А. Янева в Министерството на икономиката и енергетиката за обсъждане на концепция за създаване на „Национална мрежа за насърчаване и подпомагане на женското предприемачество”
  • 24-27 април, 2014 г. - Трета международна конференция: „Ролята на жените предприемачи в привличането и консолидирането на инвестиции” – Тетуан, Мароко
 • 28 март 2013 г. – среща на управителните съвети на БТПП и на БАЖП и BPW – София на тема: Административните процедури и проблемите на жените предприемачи и мениджъри

На 28 март 2013 г. в БТПП се проведе кръгла маса с участието на Управителните съвети на Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП) и на Business and Professional Women (BPW) – София с председател инж. Радка Стаменова, която е и  член на ИС на БТПП, председателя на БТПП Цветан Симеонов и представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Обсъдени бяха проблемите, които жените предприемачи срещат в своята работа.

 • 15-16 ноември 2013 г. -  ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (НАСЪРЧАВАНЕ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕMАЧЕСТВО) и 8. BPW ДАНЮБ НЕТ БИЗНЕС ФОРУМ – СОФИЯ

На 15 и 16 ноември 2013 г. в хотел Шератон, София Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП)  проведе Третия международен форум на женското предприемачество съвместно с  Осмия международен форум на  Danube Net,  на който Business and Professional Women (BPW) – София, асоцииран член към световната организация на BPW International, е домакин.
Форумът се проведе под патронажа на Министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски. Съорганизатори бяха Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

 • 28.09.2012 - 30.09.2012 - ХІV Европейски конгрес на BPW Европа  - Соренто, Италия

 „Предоставяне на повече възможности на жените за заемане на лидерски позиции – Нововъведенията, направени от жените за едно устойчиво бъдеще”

 • 16.11.2012 - 18.11.2012 – VІІ бизнес форум BPW Danube Net,

Виена, Австрия

 • На 21-22 май 2011 г.  Среща на президентите на BPW-клубовете от Европа – Брюксел, Белгия

В Брюксел, Белгия се проведе Среща на президентите на BPW-клубовете от Европа, като във форума участваха представители на  БАЖП и БТПП.

 • 17-21 юни 2011 г. – ХХVІІ Световен конгрес на BPW International -  Хелзинки, Финландия

В петте дни на конгреса  са включени представяния, обучителни семинари, установяване на бизнес контакти с жени от 96 държави. В хода на Конгреса бяха обсъдени следните теми: Реализация на принципите за утвърждаване на жените в обществото, Създаването на нов тип лидери, Бизнес, даващ средствата за достъп, Съдебна защита с помощта на BPW и др.

 • 22.11.2011 – Кръгла маса “Равни възможности на пазара на труда”, Шератон Хотел Балкан - Информационен ден за мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общности и хората с различно вероизповедание и др.
 • 22 ноември 2011, Втора среща на Асоциациите на балканските търговско-промишлени палатиABC WEC, София

СРЕЩА НА СЖП И КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА” ПО ВРЕМЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ФОРУМ НА АБТПП
Срещата, както и кръглата маса бяха проведени едновременно на 22 ноември 2011 година, като в тях взеха участие СЖП, представители на Асоциация на балканските търговско-промишлени палати (АБТПП), както и български предприемачи.

 • 2-3 декември 2011 г.  ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, Шератон София хотел Балкан, София
 • 16 март 2012 г. Национална кръгла маса на тема „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда” - хотел „Радисън”, София
 • 22-23.03 2012 -  Първият финансов диалог между държавите в Дунавския регион  – Виена, Австрия
 • 30 март 2012, кръгла маса на тема "Равенство в заплащането между мъжете и жените" организирана от БАЖП, BPW - Sofia и БТПП.
 • 15.06.2012 г.  Семинар "Напредъкът на България в развитието на конкурентноспособни клъстери"

Организатор на семинара е Българска асоциация на жените предприемачи, ИАНМСП, БТПП  и Министерство на икономиката и туризма.

 • 30 септември 2011 година, Истанбул

АСОЦИАЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ (АБТПП)
СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ (СЖП)
На 30.09-01.10.2011 г. в Истанбул се проведе Първа среща на съвета на жените предприемачи към Асоциациите на балканските търговско-промишлени палати, учреден по инициатива на БТПП.
На срещата присъстваха представители от националните асоциации на жените предприемачи в страните от балканския регион.

 • 3-4 декември 2010 г., ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, Шератон София хотел Балкан, София

На 3 и 4 декември 2010 г. в Шератон София Хотел Балкан се проведе Първият Международен Форум на женското предприемачество, организиран от Българската асоциация на женитепредприемачи (БАЖП).
        В събитието взеха участие представители на България, Италия, Гърция, Сърбия и Румъния.

 • 5 - 7 юни 2010 г. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, Анкара, Турция

Конференцията е организирана от Сдружение на жени предприемачи в Турция със сътрудничеството търговско-промишлената им палата.

 • 13-14 декември 2008, Форум "Развитие на женското предприемачество", Атина, Гърция

Форумът е организиран от EOMMEX, Организацията за малък и среден бизнес, както и Handcraft.

Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи